چهارمین نمایشگاه صنعت بومی و سایبری برگزار می گردد

چهارمین نمایشگاه صنعت بومی و سایبری برگزار می گردد

چهارمین نمایشگاه صنعت بومی و سایبری برگزار می گردد

  • 1396/8/12 14:56:00 بعداز ظهر
  • 481

چهارمین نمایشگاه صنعت بومی و سایبری به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور و با حضور شرکت پایانه های داده ای نوین PDN از تاریخ 13 الی 16 آبان 96 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

نشانی: بزرگراه شهید چمران محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 15 - غرفه 67